پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

روستای دورباش

 سلام برحسین(ع) تصاویری ازعاشورای حسینی روستای دورباش           سلام براهالی روستای دورباش رسمیدن،آدابیدن چوخ بیر گوزلدی کندیمیزسوزلری سوزبسته سی،اهل قلمدی کندیمیزهرنقدروصفین یازاخ یا شرح ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 102 بازدید